D-MANIAC

เราปลูกฝังสมาชิกในทีมและยึดถือคำพูดอยู่ 2 คำคือ“Believe” และ “Never Give Up”


      ควบคู่กัน เพราะเมื่อคุณมีความเชื่อแล้วลงมือทำ คุณก็จะต้องไม่ยอมแพ้ด้วย เพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ นั่นคือสิ่งที่เรายึดถือมาตลอด เราแข่งเต้นแพ้มานับครั้งไม่ถ้วน ชนะแทบนับครั้งได้ มีอุปสรรคเข้ามาทดสอบทีมเรามากมาย แต่เรายังคงยึดถือ passion และความศรัทธาที่เรามีต่อการเต้นที่เรารักมาโดยตลอด จนวันหนึ่งมันเป็นบทพิสูจน์ให้เราและคนอื่นๆเห็นว่า เพียงแค่เราเชื่อและไม่ยอมแพ้ เราก็เป็นสิ่งที่เราอยากเป็นได้อย่ากลัวในสิ่งที่ตัวเองชอบ อย่ากลัวในสิ่งที่เป็นตัวเราและอย่ากลัวในสิ่งที่สังคมจะตัดสินเรา เพราะเค้าแค่ยังไม่เข้าใจและยังมองไม่เห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ เชื่อในสิ่งที่คุณเป็นและไม่ยอมแพ้ในสิ่งที่เป็นคุณแล้วสังคมก็จะเปิด ใจยอมรับคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเต้น การทำงาน การใช้ชีวิต หรือการเดินทางตามความฝันอะไรก็ตาม หาตัวเองให้เจอแล้วเป็นคนคนนั้นในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็น อย่าทิ้งความฝัน อย่าล้มเลิกและก็อย่าเชื่อ อะไรง่าย ๆ จนกว่าจะพิสูจน์มันได้ด้วยตัวของคุณเองไม่มีอะไรถูกและก็ไม่มีอะไรผิด ถ้าเรายังไม่ได้ลองทำ